Sản phẩm

Ion Life thùng 330ml

Giá: 106.000

Ion Life thùng 450ml

Giá: 116.000

Nước Aquafina bình 5L

Giá: 84.000

Nước Bidrico Bình 20L úp ngược

Giá: 28.000

Nước Đóng Bình Bidrico 20L

Giá: 28.000

Nước Ion Life chai 1.25L

Giá: 105.000

Nước Ion Life Đóng Bình 19L Up

Giá: 60.000

Nước khoáng Bình Lavie 19L

Giá: 55.000

Nước khoáng chanh Lemona chai 500ML

Giá: 150.000

Nước Khoáng Có Gas Vĩnh Hảo

Giá: 140.000

Nước Khoáng Đóng Bình Vĩnh Hảo 20L

Giá: 60.000

Nước khoáng Lavie bình 5L

Giá: 89.000

1 2 3

Các sản phẩm nước được cung cấp bởi Đại Bình An

Sản phẩm nước lọc Lavie, Aquafina, Vĩnh Hảo, Ion Life, Bidrico

Những sản phẩm nước suối Aquafina, Vĩnh Hảo, Bidrico, Ion Life và Lavie hiện đang có các loại từ chai nhỏ đến bình 19L và 20L